• xin các tạo nhạc chuông có lời cho 1202

  Thảo luận trong 'Thảo luận Phần Mềm PC' bắt đầu bởi thanhsontainhan, 26 - 12 - 2010.

  1. thanhsontainhan
   Offline

   thanhsontainhan Anh Hùng QĐND

   Tham gia:
   9 - 3 - 2010
   Bài viết:
   5,431
   Đã được thích:
   177
   Điểm thành tích:
   533
   Giới tính:
   Nam
   chi tiết chút ae ché. gu gồ mãi ko thấy. híc. thanks :X
    
  2. thanhsontainhan
   Offline

   thanhsontainhan Anh Hùng QĐND

   Tham gia:
   9 - 3 - 2010
   Bài viết:
   5,431
   Đã được thích:
   177
   Điểm thành tích:
   533
   Giới tính:
   Nam
   lên top nào giúp tớ với híc
    
  3. Cucthemat
   Online

   Cucthemat Staff

   Tham gia:
   6 - 11 - 2009
   Bài viết:
   11,240
   Đã được thích:
   6,352
   Điểm thành tích:
   3,910
   Giới tính:
   Nam
   phải có CABLE USA dE Ket noi Nokia 1202 voi PC ,Mua 50k/1kái. Tai Hà noi,nhug noi # minh chua tim thay
    
  4. Datla
   Online

   Datla Đại Tướng

   Tham gia:
   5 - 8 - 2009
   Bài viết:
   24,483
   Đã được thích:
   3,528
   Điểm thành tích:
   1,024
   Giới tính:
   Nam
   cách soan nhạc cho
   1110i, 1200,1202...!
   Dùng để tạo những
   bản nhạc cho đt đen
   trắng:
   Để sọan một nốt nhạc,
   Bao gồm 3 bước:
   Bước 1: Sọan tên nốt
   nhạc: là phần chữ số:
   - A tương đương số 6;
   B - 7; C - 1; D - 2; E - 3;
   F - 4; G - 5;
   -
   Nốt lặng " - " tương
   đương phím số 0;
   - Sử dụng phím " # "
   để hiển thị các nốt có
   dấu #
   Bước 2: Điều chỉnh cao
   độ ( là con số đứng
   sau chữ số)
   - Sử dụng "phím *" để
   chỉnh cao độ (octa).
   - Cao độ có 03 level: 1,
   2, 3
   Bước
   3: Điều chỉnh
   trường độ : (là con số
   đứng trước chữ số)
   - Sử dụng phím số 8
   để tăng trường độ;
   phím số 9 để giảm
   trường độ:
   - Trường độ có các
   level sau: 1, 2, 4, 8, 16,
   32:

   dụ: 8a2: chữ a là tên
   nốt; số 2 là cao độ và
   số 8 là trường độ:
   - Để thể hiện nốt
   ( 8a2 ) : bấm "phím số
   6" để hiển thị chữ a, sử
   dụng "phím * " để thể
   hiện số 2, sau đó bấm
   phím số 8 hay số 9 để
   tăng hay giảm trường
   độ và dừng lại ở level :
   8.
   -
   Để thể hiện nốt
   (16#f1): bấm phím số
   4 để thể hiện nốt f sau
   đó bấm phím # , bấm
   phím * để hiển thị số 1
   và bấm phím số 8 hay
   phím số 9 để điều
   chỉnh trường độ cho
   đúng với level 16
   - Để thể hiện nốt (:cool::
   bấm phím số 0 để
   hiển thị dấu lặng " - "
   sau đó dùng phím số 8
   hay số 9 để điều chỉnh
   trường độ của nốt lặng
   cho phù
   hợp với level 8.
   Rất đơn giản phải
   không:
   VD:
   Bản nhạc
   chuông :
   Trích đoạn ĐK Chiếc
   khăn gió ấm
   "4c3 4d3 8e3 8e3 8e3
   4e3 8c3 8d3 8e3 8d3
   4g3 4g3"
   Bạn soạn như
   sau :
   ( Dấu phẩy để ngăn
   cách giữa các phím )
   4c3 = 1,*,* 4d3 = 2
   8e3 = 3,8
   8e3 = 3
   8e3 = 3
   4e3 = 3,9
   8c3 = 1, 8
   8d3 = 2
   8e3 = 3
   8d3 = 2
   4g3 = 5,9
   4g3 = 5   Đi về nơi xa:
   8#c3 8e3 8#c3 8a2
   4#f2 4a2 16e2 8e2
   16#f2 2b2 16b2 4#g2
   16e2 8#f2 16b1 8b1
   16b2 4#g2 16e2 8#f2
   16e2 2#f2 8- 8#f2
   16b2 8b2 16c3 4d3
   16#c3 8#c3 16b2 16a2
   8#c3 16#f2 4#f2 8-
   8#f2 16b2 8b2 16#c3
   8#c3 16b2 16#b2
   16#c3 8b2 8a2 8#c3
   4b2
   Kiếp ve sầu:
   8c3 8c3 8d3 4#d3
   4#d3 4#d3 8#d3 2d3
   8- 8d3 8d3 8#d3 4f3
   4f3 4f3 8d3 2c3 8- 8c3
   8c3 8d3 4#d3 8a2 4a2
   8#d3 4d3 4d3 4#d3
   8d3 1c3
   Bước chân lẻ loi:
   4a1 2d2 4f2 2a2 4g2
   4e2 8d2 4c2 4c2 2d2
   4a1 2d2 4f2 2a2 4f2
   4g2 8f2 4c3 2a2 8a2
   8g2 4f2 4d2 4f2 2e3
   4d3 4c3 8a2 4g2 2f2
   4d2 4f2 8g2 4f2 4e2
   4d2 4c2 1d2
   Người về cuối phố:
   16e2 16e2 16c3 8c3 8b2
   8b2 8a2 8b2 16a2 8b2
   16- 16b1 16b1 16b2 8b2
   8a2 8a2 8g2 8a2 16g2
   8a2 16- 16b1 16b1 16g2
   8g2 8#f2 8#f2 8e2
   8#f2 16g2 8#f2 16-
   16#f2 16#f2 4g2 16g2
   16g2 8a2 16- 16a2 8g2
   8a2 2b2 16-
   (tlap@cinet.vnnews.com)
   Xin làm người hát
   rong:
   16a2, 16b2, 4e2, 8b2,
   8a2, 4a2, 8d3, 4b2,
   8g2, 8a2, 8e2, 8g2,
   16a2, 4b2, 8-, 8b1,
   8d3, 8e3, 16c3, 16b2,
   16a2, 2a2, 16a2, 16#f2,
   8c3, 8b2, 8a2, 16#f3,
   16e2, 2e2, 8-, 8e2,
   4d2, 8e2, 8b1, 4d2,
   8e3, 2e2, 8-, 8e2, 4d2,
   8e3, 8b1, 4g2, 8a2,
   2b2,

   Chúc mừng sinh nhật:
   8c2 4c2 4d2 4c2 4f2
   2e2 8c2 8c2 4d24c2
   4g2 2f2 4c2 4c3 4a2
   4f2 4f2 4e2 4d2 4a2
   4g2 4f2 4g2 2f2
   32-8c2 4c2 4d2 4c2 4f2
   2e2 8c2 8c2 4d2 4c2
   4g2 2f2 4c2 4c3 4a2
   4f2 4f2 4e2 4d2 4a2
   4g2 4f2 4g2 2f2 2-
   Thần thoại:
   4d3 4e3 4f3 8g3 4a3
   4f3 2e3 2c3 8c3 4d3
   4f3 4g3 1a3 32- 4d3
   4e3 4f3 8g3 4a3 4f3
   2e3 2c3 4d3 8f3 4g3
   16f3 2f3 1-
   Xe đạp:
   4c2 4d2 4f2 4g2 2a2
   4a2 4a2 4g2 4f2 2g2
   2d2 4d2 4d2 4e2 2f2
   4f2 4f2 4f2 4g2 4g2
   4f2 1a2 4d2 4e2 2f2
   4d2 4d2 2c2
   Cô bé mùa đông:
   4e3 8g2 8e3 4d3 8g3
   8d3 4c3 16e2 32- 8c3
   4b2 8a2 8g2 4a2 8b2
   8c3 4g2 16c3 32-16c3
   32- 16e3 32- 16e3 32-
   8d3 8c3 8d3 8a2 4g2
   4e3 8g2 8e3 4d3 8g3
   8d3 16c3 32- 8c3 16e2
   32- 16e3 32- 4b2 8a2
   8g2 4a2 8b2 8c3 4d3
   Giả vờ yêu:
   4a2 8f3 8e3 8f3 8e3
   4d3 4a2 8e3 8d3 8e3
   8d3 2c3 8e3 8d3 8e3
   8d3 4c3 4e3 2a2 4a2
   8f3 8e3 8f3 8e3 4d3
   4a2 8e3 8d3 8e3 8d3
   2c3 8e3 8d3 8e3 8d3
   8c3 8d3 4e3 2d3
   Những nẻo đường phù
   sa:
   4e5, 8d5, 16e5, 2c5,
   16b4, 16a4, 4a5, 8g5,
   16a5, 2f5, 8g5, 8g5,
   8g5, 16a5, 8b5, 8a5,
   8g5, 8d5, 4e5, 16f5,
   16g5, 2e5, 4e5, 8d5,
   16e5, 4c5, 16b4, 16a4,
   8d5, 8d5, 8d5, 16e5,
   2f5, 8b4, 8b4, 8b4,
   8f5, 4e5, 8f5, 8d5, 1e5,
   4e5, 8d5, 16e5, 2c5,
   16b4, 16a4, 4a5, 8g5,
   16a5, 2f5, 8g5, 8g5,
   8g5, 16a5, 8b5, 8a5,
   8g5, 8d5, 4e5, 16f5,
   16g5, 2e5, 4e5, 8d5,
   16e5, 4c5, 16b4, 16a4,
   8d5, 8d5, 8d5, 16e5,
   2f5, 8b4, 8b4, 8b4,
   8f5, 4e5, 8g#5, 8a5,
   2b5, 16e5, 16a5, 16b5,
   8c6, 8c6, 8c6, 16b5,
   4c6, 16e5, 16a5, 16b5,
   8c6, 8c6, 8c6, 16b5, 4c6
   Lặng lẽ gọi tên:
   8d3 8d3 16e3 4f3 8e3
   8d3 8c3 4d3 8d3 16e3
   4f3 8e3 8c3 8d3 2d3
   8#c3 8#c3 8g2 2a2 16-
   8d3 8d3 16e3 4f3 8e3
   8d3 8c3 4d3 16d3 8d3
   16e3 8f3 8e3 8d3 8c3
   8d3 8d3 8d3 163 4f3
   8e3 8d3 2e3 8a2 8e3
   8c3 8d3 2d3

   Lời tỏ tình dễ thương:
   8d2 4f2 8f2 2f2 8a2
   4c3 4c3 8c3 4d3 2e3
   4a2 8d3 8d3 8c3 2d3 1-
   4d3 8d3 4f3 4d3 2c3 1-
   4g2 8g2 8a2 4c3 2c3 1-
   4e3 8f3 8f3 4d3 2d3 1-
   4a2 8d3 8c3 2d3 1- 4d3
   8d3 4f3 4d3 2c3 1- 4g2
   8g2 8a2 4c3 2c3 1- 4e3
   4f3 4e3 1d3
   Nụ hồng mong manh:
   8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 4f2,
   4d2, 4c2, 4c2, 4d2,
   8f2, 8f2, 8f2, 8f2, 8f2,
   4g2, 2a2 , 8g2, 8g2,
   8g2, 8g2,
   8g2,4f2,4.a2,4a2,4g2,
   8a2,8a2,8a2,8a2, 8a2,
   4c3, 2d3, 8d3, 8d3 ,
   8d3, 8d3, 4c3, 4a2,
   4g2, 8a2, 4g2, 4a2,
   8c3, 8c3, 8c3, 8c3, 8c3,
   4a2, 4.g2
   Tình mênh mang:
   16c1 16g1 16a1 16a1 8a1
   16b1 8c2 8b1 4g1 8e1 2a1
   16e1 16g1 16a1 16a1 8a1
   16b1 4c2 8b1 4g1 8a1 2e1
   16e1 16g1 16a116a1 8a1
   16b1 4c2 8b1 4g1 8e1
   4e2 16e2 16e2 8f2 8d2
   8d2 8e2 4f2 16d2 16c2
   8d2 8d2 8c2 8d2 4e2
   Tha thứ: <Đoạn điệp
   khúc >
   8a2 8a2 8a2 4f3 8f3
   8f3 8f3 8e3 8d3 4e3
   2a2 8a2 8a2 8c3 4d3
   8d3 8f3 8d3 8c3 8a2
   4g2 2a2 8a2 8a2 8a2
   8g2 4d3 4d3 8a2 8a2
   8a2 8a2 4d3 4e3 8d3
   8d3 8e3 8f3 8d3 8d3
   8d3 8c3 8a2 8a2 4c3
   2d3
   Tiểu đoàn 307:
   4a1 8c2 4f1 4a1 4c2 8c2
   4d2 8c2 2c2 4f2 8c2
   4c2 8a2 4f2 8a2 2c2
   4g2 8a2 4c1 8a2 2a1
   Lặng lẽ gọi tên:
   8d3 8d3 16e3 4f3 8e3
   8d3 8c3 4d3 8d3 16e3
   4f3 8e3 8c3 8d3 2d3
   8#c3 8#c3 8g2 2a2 16-
   8d3 8d3 16e3 4f3 8e3
   8d3 8c3 4d3 16d3 8d3
   16e3 8f3 8e3 8d3 8c3
   8d3 8d3 8d3 163 4f3
   8e3 8d3 2e3 8a2 8e3
   8c3 8d3 2d3
   Sắc Màu:
   8d2 8f2 8g2 4g2 8-
   8a2 8f2 8d2 4d2 8-
   8d2 8f2 8g2 8a2 8f2
   8d2 8e2 8c2 8d2 4d2
   8- 8g1 8#a1 8c2 4c2 8-
   8#a1 8c2 8f2 4f2 8-
   8d2 8f2 8g2 8d2 8c2
   8c2 8a1 8g1 8g1 2g1
   (khoimx@hcm.fpt.vn)
   Còn tôi với tôi:
   8#c2 16b1 4#c2 16e2
   8#f2 16a2 4#g2 8#c3
   16#d3 8e3 8#f3 16#d3
   8#d3 16#c3 4#d3
   8#f2 16#f2 8#f2
   16#f2 16a2 16#c3
   8#d3 16#c3 4#g2
   8#f2 16#f2 4#f2 16e2
   8#d2 16#f2 4#g2
   8#c2 16b1 4#c2 16e2
   8#f2 16a2 4#g2 8#c3
   16#d3 8e3 8#f3 16#d3
   8#d3 16#c3 4#d3
   8#f2 16#f2 8#f2
   16#f2 16a2 16#c3
   8#d3 16#c3 4#g2
   8#g2 16c3 4#d3 16e3
   8c3 16#c3 2#c3
   (khoimx@hcm.fpt.vn)
   Những nẻo đường phù
   sa:
   4e5, 8d5, 16e5, 2c5,
   16b4, 16a4, 4a5, 8g5,
   16a5, 2f5, 8g5, 8g5,
   8g5, 16a5, 8b5, 8a5,
   8g5, 8d5, 4e5, 16f5,
   16g5, 2e5, 4e5, 8d5,
   16e5, 4c5, 16b4, 16a4,
   8d5, 8d5, 8d5, 16e5,
   2f5, 8b4, 8b4, 8b4,
   8f5, 4e5, 8f5, 8d5, 1e5,
   4e5, 8d5, 16e5, 2c5,
   16b4, 16a4, 4a5, 8g5,
   16a5, 2f5, 8g5, 8g5,
   8g5, 16a5, 8b5, 8a5,
   8g5, 8d5, 4e5, 16f5,
   16g5, 2e5, 4e5, 8d5,
   16e5, 4c5, 16b4, 16a4,
   8d5, 8d5, 8d5, 16e5,
   2f5, 8b4, 8b4, 8b4,
   8f5, 4e5, 8g#5, 8a5,
   2b5, 16e5, 16a5, 16b5,
   8c6, 8c6, 8c6, 16b5,
   4c6, 16e5, 16a5, 16b5,
   8c6, 8c6, 8c6, 16b5, 4c6
   (Lê Minh
   Lộc)


   Một mình:
   4d6, 8d6, 2g5, 8d5,
   4a5, 8g5, 2a5, 4c6,
   8c6, 2g5, 8d5, 4d5,
   8d5, 2a5, 16P, 8g5,
   8g5, 8g5, 8a5, 8a4,
   4d5, 8a5, 4g5, 8g5,
   2a5, 8a5, 4d5, 8a4,
   2d5, 16P, 8d6, 8c6,
   8g5, 8g5, 8a5, 8a#5,
   4a5, 8d6, 8c6, 8g5,
   8d5, 8a5, 4a5, 8g5,
   8g5, 8g5, 8g5, 8g5,
   8d5, 4a4, 8g5, 8g5,
   4a5, 16a5, 16g5, 4f5,
   8d6, 8c6, 8g5, 8g5,
   8a5, 8a#5, 4a5, 8d6,
   8a#5, 8g5, 8d5, 8a5,
   4a5, 8g5, 8g5, 8g5,
   8g5, 8g5, 8d5, 4a4,
   8e5, 4e5, 8g5, 8f5,
   4d5, 8d6, 8c6, 8g5,
   8g5, 8a5, 8a#5, 4a5,
   8d6, 8c6, 8g5, 8d5,
   8a5, 4a5, 8g5, 8g5,
   8g5, 8g5, 8g5, 8d5,
   4a4, 8g5, 8g5, 8a5,
   8a5, 16a5, 16g5, 4f5(Lê
   Minh
   Lộc)
   Thôi em hãy về:
   4g5, 16g5, 16a5, 4c5,
   16e5, 16d5, 8c5, 16a4,
   8c5, 8d5, 8e5, 2d5,
   4g5, 16g5, 16a5, 4g5,
   16e5, 16d5, 8c5, 16a4,
   8c5, 8d5,8e5, 2d5,
   4g5,16a5,16b5, 4c6,
   8c6, 4c6, 8b5, 8b5,
   8a5, 2b5, 4g5, 16a5,
   16b5, 4c6, 8c6, 4c6,
   8c6, 8c6, 8b5, 2d6,
   4g5, 16g5, 16a5, 4c5,
   16e5, 16d5,8c5,
   16a4,8c5, 8d5,
   8e5,2d5,4g5,16g5,16a5,4g5,16e5,16d5,8c5,16a4,
   8c5, 8d5, 8e5, 2d5,
   4g5, 16a5, 16b5, 4c6,
   8c6, 4c6, 8b5, 8b5,
   8a5, 2b5, 4g5, 16a5,
   16b5, 4c6, 8c6, 4c6,
   8c6, 8c6, 8b5, 1c6, 4a5,
   8a5, 8a5, 8e5, 4e5,
   16e5, 16a5, 4g5, 8g5,
   8g5, 8e5, 4e5(Lê Minh
   Lộc)
   Tóc em đuôi gà:
   8e5, 4f#5, 4g5, 8g5,
   8g5, 8g5, 4f#5, 4e5,
   16P, 8b4, 8e5, 4g5,
   4b5, 8b5, 8a5, 4g5,
   4a5, 16P, 8f#5, 4g5,
   4a5, 8a5, 8a5, 8a5,
   4g5, 4f#5, 16P, 8d5,
   8f#5, 4g5, 4a5, 8f#5,
   8f#5, 4d6, 4b5, 16P,
   8e5, 4f#5, 4g5, 8g5,
   8g5, 8g5, 4f#5, 4e5,
   16P, 8b4, 8e5, 4g5,
   4b5, 8b5, 8a5, 4g5,
   4a5, 16P, 8f#5, 4g5,
   4a5, 8a5, 8a5, 8a5,
   4g5, 4f#5, 16P, 8b4,
   8d#5, 4e5, 4f#5, 8b4,
   8a4, 4b4, 1e5, 16P, 8c6,
   8b5, 8a5, 8b5, 8c6,
   8b5, 8a5, 8b5, 8c6,
   4a5, 4c6, 16P, 8b5,
   8a5, 8g5, 8a5, 8b5,
   8a5, 8g5, 8a5, 8b5,
   4g5, 2b5, 16P, 8a5,
   8g5, 8f#5, 8g5,8a5,
   8g5, 8f#5, 8g5, 2a5,
   8a5, 4b5, 8c6, 4b5,
   8c6, 4d6   Hà Nội mùa vắng
   những cơn mưa 8b4,
   8b4, 8b4, 4b4, 8#f1,
   4g1, 8#f1, 2e1, 16p1,
   8e1, 8e1, 8a4, 2c1, 8c1,
   8c1, 4c1, 8e1, 4e1, 16e1,
   16#f1, 2b4, 16P1, 8b1,
   8c2, 8b1, 2a1, 8a1, 8a1,
   4a1, 8e1, 4e1, 8a1, 2b1
   16P1 8b4 16a4 16b4
   8#f1 2#f1 8a4 4b4
   8#f1 4a1 8g1 2e1 16P1
   8g1 8g1 8g1 4g1 16P1 8e1
   8a1 8b1 2c2 8c2 4d2
   8c2 4b1 8a1 8b1 4b1 16P1
   8b1 4b1 8g1 4g1 8e1 8a1
   2a1 8b4 2#d1 8#f1 4a1
   16a1 16b1 16a1 2g1(Lê
   Minh
   Lộc)
   Chim sáo ngày xưa:
   16d1, 16e1, 8a1, 8a1, 8a1,
   8b1, 4d2, 8d2, 8b1, 8b1,
   8a1, 8e1, 8a1, 4d1, 16d1,
   16e1, 8#f1, 8#f1, 8#f1,
   16e1, 16#f1, 4a1, 8b4,
   8#f1, 8e1, 8e1, 8e1,
   8b4, 2a4, 16p1, 16d1
   16e1 8a1 8a1 8a1 8b1
   4d2 16d2 16#f2 8e2
   8e2 8d2 16b1 16a1 16g1
   16a1 4g1 4d1 8g1 16a1
   16b1 8a1 8b1 4#c2 16b4
   16e1 16g1 16b1 8a1 8e1
   8a1 8e1 1d1 16P1 4d2
   2d2 8a1 8e1 8a1 8d2
   16a1 8b1 8b1 4a1 16#f1
   16e1 8d1 8a4 8d1 16d1
   16e1 2a1 16P1 16d2
   16#f2 2e2 8d2 8a1 8d2
   8e2 16#c2 16e2 8#c2
   16b1 16#c2 4e1 8b1 8b1
   8b1 16a1 16b1 2a1(Lê
   Minh
   Lộc)
   Con gái bây giờ:
   4g1 4a1 8a1 4a1 4e1 2g1
   16P1 4g1 4a1 8a1 4g1 4e1
   2a1 16P1 4e1 4g1 8g1 4c1
   4c1 2d1 16P1 4e1 4g1 8g1
   16e1 16d1 4c1 2c1 16P1
   4g1 4a1 8a1 4a1 4e1 2g1
   16P1 4g1 4a1 8a1 4g1 4e1
   2a1 16P1 4e1 4g1 8g1 4c1
   4c1 2d1 16P1 4e1 4g1 8g1
   16e1 16d1 4c1 1c1 4g1 4a1
   4b1 4g1 4a1 4c2 1c2 4g1
   4a1 4b1 4g1 4a1 4c2 2c2
   16P1 4g1 4a1 8a1 4a1 4e1
   2g1 16P1 4g1 4a1 8a1 4g1
   4e1 2a1 16P1 4e1 4g1 8g1
   4c1 4c1 2d1 16P1 4e1 4g1
   8g1 16e1 16d1 4c1 2c1
   16P1 4g1 4a1 4b1 4g1 4a1
   4c2 1c2 2e2 16d2 4c2
   2g1 16P1 4d2 2e2 4d2
   1d2 2e2 16d2 4c2 2g1
   4c2
    
  5. Datla
   Online

   Datla Đại Tướng

   Tham gia:
   5 - 8 - 2009
   Bài viết:
   24,483
   Đã được thích:
   3,528
   Điểm thành tích:
   1,024
   Giới tính:
   Nam
   Ac ac. Xin loi. Nhin nham. Cach tao loi khong biet. Minh nghe noi phai thay hay chen them dinh dang .mp3 moi choi duoc.
    
  6. thanhsontainhan
   Offline

   thanhsontainhan Anh Hùng QĐND

   Tham gia:
   9 - 3 - 2010
   Bài viết:
   5,431
   Đã được thích:
   177
   Điểm thành tích:
   533
   Giới tính:
   Nam
   Re:

   ko phải cái này , mà nhạc có lời cơ
    
  7. thanhsontainhan
   Offline

   thanhsontainhan Anh Hùng QĐND

   Tham gia:
   9 - 3 - 2010
   Bài viết:
   5,431
   Đã được thích:
   177
   Điểm thành tích:
   533
   Giới tính:
   Nam
   Re:

   có cable rồi. convert sang .awb rồi. nhưng bật cái MobiMB nó ko nhận Đt. híc
    
  8. Cucthemat
   Online

   Cucthemat Staff

   Tham gia:
   6 - 11 - 2009
   Bài viết:
   11,240
   Đã được thích:
   6,352
   Điểm thành tích:
   3,910
   Giới tính:
   Nam
   cable có chuan ko day? Da cai driver chua? Ko kai thi sao may nhan duoc dt.
    
  9. thanhsontainhan
   Offline

   thanhsontainhan Anh Hùng QĐND

   Tham gia:
   9 - 3 - 2010
   Bài viết:
   5,431
   Đã được thích:
   177
   Điểm thành tích:
   533
   Giới tính:
   Nam
   Re:

   tớ cài cái này USB_Driver nhưng k biết là USB_2303_DRIVER hay USB_3116_DRIVER :-s híc
    
  10. handsome9r
   Offline

   handsome9r Thượng Tá

   Tham gia:
   17 - 7 - 2010
   Bài viết:
   1,748
   Đã được thích:
   1
   Điểm thành tích:
   398
   tao nhac co loi thj phai co pc neu ko chj tao dc nhak don am nhu dat lac pao th6i
    

  Chia sẻ trang này